Dansk Ornitologisk Forening - Dansk Ornitologisk Forening

Hvis man er interesseret i fugle, er det nærliggende at overveje et medlemskab hos Dansk Ornitologisk Forening, som er en NGO – en forening uden for myndighedernes auspicier – som blandt andet har stiftet fonden Fugleværnsfonden. Den ejer 21 fuglereservater rundt omkring i landet, hvor fuglene har fred til at leve deres liv og skabe de biotoper, som de trives med.

500 lokale ture om året

Hvert år arrangerer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er masse lokale events. Blandt andet op mod 500 ture i det danske landskab, hvor folk med interesse for fugle bliver guidet rundt af amatørornitologer. Foreningen deltager på linje med andre naturplejere i en masse initiativer, der skal pleje og styrke naturen i Danmark.

Hvis du er interesseret i at blive medlem, kan du gå ind på foreningens hjemmeside og tilmelde dig der, eller du kan henvende dig til en af de mange lokale afdelinger, som er spredt over hele landet – 13 i alt.

Vil du finde en ven, som du deler ikke bare interessen for fugle med, men måske også mere i livet, kan du prøve at gå ind på Dating.dk, hvor du kan finde en partner. Du kan jo nævne din fugleinteresse og se, om ikke der skulle være andre på jagt efter en partner, som deler din interesse.

Beskytter truede arter

En vigtig del af DOF’s arbejde består i at være med til at skabe rammer for truede fuglearter, så de får bedre muligheder for at overleve i den danske natur. Det kan for eksempel være ved at hjælpe med fugletællinger, så man kan vurdere udviklingen, lave ynglepladser eller beskytte eksisterende reder.