Program 2018.

 

9. januar Medlemsmøde kl. 19.30 i kernehuset

Albert Gingesvej 13 Hjørring.

 

Vi starter det nye år, med et foredrag af Niels Herping Hansen fra Egå.

Foredraget handler om mine fugle og volierer.

 

"Jeg vil fortælle om min interesse for volierefugle som startede i 1994,

men som tog rigtig fart i 1996, hvor jeg flyttede til min nuværende bolig, et sommerhus i Skæring nord for Århus"

 

 

13. februar Ordinær generalforsamling kl. 19.30

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, på

Knivholt Hovedgaard - Hjørringvej 180, 9900 Frederikshavn

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være

formanden skriftligt i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

 

14. marts Medlemsmøde kl. 19.30 på Knivholt Hovedgaard

Hjørringvej 180, 9900 Frederikshavn

 

Her får vi besøg af Anders Østerby, fra Nordsøen Oceanarium.

Foredraget handler om min rejse til Indien.

 

 

 

18. marts Fuglemarked fra kl. 10.00 - 14.00

 

I Østre lade på Knivholt Hovedgaard

Hjørringvej 180, 9900 Frederikshavn

 

12. juni Volieretur i frederikshavn

 

 

18. august Volieretur og grill-arrangement hos Jan Eriksen

 

 

 

1. september Åben volieredag

 

 

18. september Tilmelding til årets udstilling

 

 

18-19. oktober Opstilling til udstilling

 

 

20-21. oktober Fugleudstilling på Knivholt

 

 

16. november Præmiefest

 

 

11. december Julebanko

 

 

 

 

Program 2019.

 

 

 

23. januar Fællesmøde i Hjørring

 

12. februar Generalforsamling

 

 

12. marts Fællesmøde i Frederikshavn